Verantwoording bescherming persoonsgegevens

De Stichting Limburg Bloeit Op vindt de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van haar donateurs en bezoekers van de website belangrijk en vanzelfsprekend. Persoonlijke gegevens van donateurs en anderen worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Stichting Limburg Bloeit Op, gevestigd te Klimmen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Contactgegevens:
Leon Hupperichs is de ‘Functionaris Gegevensbescherming’ van de Stichting Limburg Bloeit Op. Hij is te bereiken via info@limburgbloeitop.nl.

Persoonsgegevens die wij verwerken

U kunt onze website bezoeken zonder dat u ons vertelt wie u bent en zonder dat u daarvoor persoonlijke gegevens moet vrijgeven. Als u besluit ons die persoonlijke informatie te willen geven die wij nodig hebben voor het aanvragen van een dienst, of met u te kunnen corresponderen, garanderen wij dat die informatie vertrouwelijk wordt behandeld.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken, indien aan ons beschikbaar: De Stichting Limburg Bloeit Op verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken. Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@limburgbloeitop.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

De Stichting Limburg Bloeit Op verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Geautomatiseerde besluitvorming

De Stichting Limburg Bloeit Op neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of –systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Limburg Bloeit Op) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Limburg Bloeit Op bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. De gegevens die worden verzameld met analytische en functionele cookies worden maximaal 26 maanden bewaard vanaf het punt van laatste interactie met de website.

Delen van persoonsgegevens met derden

Stichting Limburg Bloeit Op verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die eventueel uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Stichting Limburg Bloeit Op blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken

Wij maken gebruik van functionele en analytische cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer, tablet of telefoon wordt opgeslagen. Wij gebruiken cookies om uw instellingen en voorkeuren te onthouden. Mede hierdoor kunnen we een betere ervaring op onze website waarborgen. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden. U kunt deze cookies uitzetten via uw browser, zie bijvoorbeeld deze toelichting door de Consumentenbond voor uitleg. Via onze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google. Hier doelen we op de service van Google, genaamd Analytics. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over het gedrag van bezoekers op onze website. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google zij hiertoe wettelijk verplicht worden of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier helaas geen invloed op.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Stichting Limburg Bloeit Op en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@limburgbloeitop.nl.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Stichting Limburg Bloeit Op wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Stichting Limburg Bloeit Op neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Wij doen er alles aan om uw persoonsgegevens in overeenstemming met de Wet te beveiligen. Uw persoonsgegevens beveiligen we door passende technische en organisatorische maatregelen te nemen. In geval van een datalek doen wij hiervan melding bij de toezichthoudende autoriteit. Als de situatie daarom vraagt, melden we dit ook bij u.
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met info@limburgbloeitop.nl.


Stichting Limburg Bloeit Op
Retersbekerweg 88
6343 PL Klimmen

phone +31683784921
mail_outline info@limburgbloeitop.nl

Pagina's
link Home
link Biodiversiteit
link Wat wij doen
link Doe mee
link Over ons
link Blog
link ANBI
Deelnemers
link Service

Informatie
link Colofon
link Disclaimer
link Privacystatement
link Links
© Copyright Stichting Limburg Bloeit Op - Webdesign: Lahuca Software Development